زگیل تناسلی

درباره پاپیلوماویروس انسانی(HPV)
 

پيشگيري و کنترل
انتظار مي رود واکسن هايي که عليهHPV وجود دارند، روش پر خرجي جهت عفونت هاي مقعدي تناسليHPV، کاهش ميزانHPV در سال 2006 در ايالات متحده مورد آزمايش قرار گرفت. اين واکسن ، يک واکسن غير عفوني نوترکيب است که در مخمره توليد شده و حاوي ذرات ويروس مانند داراي پروتئينHPV L1 است. واکسن داراي ذراتي است که ازHPV تيپ 6، 11، 16 و 18 استخراج شده است. اين واکسن در پيشگيري از عفونت هاي پايدار توسط 4 تيپHPV و لزيون هاي پيش سرطاني ژنيتال ايجاد شده توسطHPV مؤثر است . اين واکسن عليه بيماريHPVي به وجود آمده اثري ندارد. خانم هاي بالغ جوان اولين جمعيت هدف، براي واکسيناسيون هستند. مشخص نشده که ايمني ايجاد شده توسط واکسن چه مدت دوام دارد.
آزمایشگاه رفرانس پاپیلومای کشور آزمایشگاه ویروس شناسی دکتر ناجی بوده و جهت تشخیص آن از تست سریع ویرال به روش مولکولار استفاده می شود. در آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری تست های تشخیص بیماریهای ویروسی با تعرفه دولتی انجام می شوند.زمان جوابدهی تستها از بیست و چهار ساعت لغایت هفتاد و دو ساعت می باشد. به منظور ارتقا سطح بهداشت جامعه طرح تحول سلامت به دستور رهبر عظیم الشأن ایران اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای به شخص رئیس جمهور ، مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی و وزارت بهداشت و درمان ابلاغ گردید و در سراسر ایران راه اندازی گردید و در بیمارستان مسیح دانشوری که قطب علمی سل و بیماریهای ریوی در ایران می باشد نیز در حال اجرا است. به این منظور تستهای تشخیصی ویروس شناسی انواع ویروسهای بیماریزا با هزینه اندک و نرخ دولتی و در زمان جوابدهی سریع در آزمایش گاه ویروس شناسی دکتر ناجی انجام می شود. در آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی مسیح دانشوری بیماری آنفلوانزا به روش تست ویروسی مولکولار سه روزه و با تعرفه دولتی انجام می شود.در تست تشخیصی مربوط به نمونه های اورژانسی مانند نمونه مایع نخاع یاCSF زمان جوابدهی به کمتر از زمان بیست و چهار ساعت کاهش می یابد. دکتر سید علیرضا ناجی ریاست مرکزVRC  را به عنوان قطب ویروس شناسی کشور و تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیvrc.sbmu در مرکز ـآموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی و با آدرس اینترنتیvrc.sbmu.ac.ir  به عهده دارند.
 
جهت هر گونه اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتیwww.vrc.sbmu.ac.ir مراجعه نمایید.
پاتوژنز و پاتولوژي
انتقال عفونت هاي ويروسي توسط تماس مستقيم صورت مي گيرد . ذرات ويروسي از سطح لزيون هاي زگيلي آزاد مي شوند .ويروس هاي پاپيلوم ، انواع متفاوتي از زگيل ها شامل زگيل پوستي ، زگيل کف پا ، زگيل هاي مسطح ، کنديلوماي تناسلي و پاپيولوم هاي حنجره اي را در انسان توليد مي کنند. چندين تيپ از ويروس هاي پاپيلوم انساني در ارتباط با برخي از ضايعات باليني هستند ، اگرچه طرح پراکندگي آنها مبهم است . انتقالHPV در ارتباط با ضايعات تناسلي شايع است . شيوع سرطان رحم در بين زنان سراسر جهان ، مقام دوم را دارد . ( سالانه ، حدود 500 هزار مورد جديد گزارش مي شود ) و عامل عمده ي مرگ ناشي از سرطان در کشورهاي در حال پيشرفت است.
بر اساس يافتنDNA در برخي از سرطان ها ، تيپ 16 و 18 ازHPV به عنوان عامل عمده اي در ايجاد سرطان ، تيپ 30، 31، 33، 35، 39، 45، 51، 52، 53، 56، 58، 59، 66، 68، 73، 82  به عنوان عامل خطر متوسط و تيپ هاي 6، 11، 40، 42، 43، 44، 54، 61، 70، 72، 81 با خطر کمتري در ايجاد سرطان هاي مخاطي مورد توجه قرار گرفته اند.
اگرچهDNA ويروس پاپيلوم انساني بهDNA سلول هاي غيرسرطاني يا ضايعات قبل از بدخيم شدن الحاق نمي يابد ، اما هم کپي هايDNA الحاق يافته و هم الحاق نيافته ممکن است در سلول سرطاني وجود داشته باشند.
پروتئين هاي اوليه ويروس در بافت هاي سرطانيHPV سنتز مي شوند . اين پروتئين ها، ترانسفورم کننده هستند و به نظر مي رسد که قادرند با پروتئين هاي شلوليRbوP53 تشکيل کمپلکس دهند.
ميزان موجودDNA ويروس در بالغين سالم که پوست سالم دارند، بالاست . به نظر مي رسد که اين عفونت هاي بدون نشانه در اوايل دوران کودکي به دست مي آيند . تيپ هاي متفاوتي ازHPV در پوست نرمال مشاهده شده است.
عوامل ايمونولوژيکي در بهبودي ضايعاتHPV مؤثر هستند . در اين موارد، احتمالا ايمني سلولي اهميت زيادي دارد. زگيل ها اغلب خود به خود پس از مدتي ناپديد مي شوند و در مدت 2 تا 3 سال غير قابل مشاهده مي شوند . سرطان گردن رحم به کندي ايجاد مي شود و برخي اوقات نيازمند سال ها وقت است . به نظر مي رسد که چندين عامل در پيشرفت بيماري به سوي بدخيمي دخالت دارند؛ با اين حال عفونت پايدار با يکHPV ي پر خطر ، جزء لازم اين روند است.
يافته هاي باليني و اپيدميولوژي
تخمين زده مي شود که 660 ميليون نفر در جهان مبتلا به شايع ترين عفونت ويروسي مجاري تناسلي يعني عفونت هايHPV تناسلي هستند. حدود 6.2 ميليون عفونت جديد ساليانه در ايالات متحده رخ مي دهد. حداکثر شيوع عفونتHPV در جوانان و بالغان جوان زير 25 سال است.
HPV ها به عنوان علت سرطان هاي مقعدي تناسلي پذيرفته شده اند . حدود 99 درصد از موارد سرطان هاي سرويکال به عفونت هاي ژنيتال باHPVمرتبط است .پاپيلوماويروس ها بيانگر اين مفهوم هستند که سويه هاي طبيعي ويروس ممکن است در توانايي انکولوژي تفاوت داشته باشند . اگرچه بسياري از انواع مختلفHPVعامل عفونت هاي ژنيتال هستند و با وجود اينکه در برخي سرطان هاDNAهاي انواعHPV (مثل تيپ 31) يافت نشده، وليHPV-16 ياHPV-18عامل عمده سرطان گردن رحم شناخته شده است (بيش از 70 درصد ). سلول هاي هلا که نوعي رده سلولي کشت بافتي است و سال ها پيش از سرطان گردن رحم جدا شد، دارايDNAي
HPV-18 است.
 
سرطان مقعد با عفونتHPV مرتبط است، به خصوص بيماراني که اختلال سيستم ايمني دارند، از جمله مردان هم جنس باز در خطر هستند. سرطان هاي حلق و دهان ، کارسينوماهاي سلول هاي فلسي سر و گردن نيز به عفونت هايHPV مخصوصا تيپ 16 مرتبط است.
نقش مردان به عنوان ناقلينHPV به خوبي اثبات شده است. با اين حال بيشتر عفونت هاي آلتي در مردان تحت باليني بوده و منجر به بيماري حاصل ازHPV نمي شود.
پاپيلوماي حنجره اي در کودکان که پاپيلوماتوز تنفسي راجعه نيز ناميده مي شود، توسطHPV-6وHPV-11( ويروس هاي مشابهي که باعث ايجاد کونديلوماهاي ژنيتال خوش خيم مي شوند)، ايجاد مي شود. اين عفونت طي عبور از کانال زايمان از مادري که مبتلا به زگيل تناسلي بوده ، به دست مي آيد. با اينکه پاپيلوماي حنجره اي نادر است، ولي رشد آن ممکن است حنجره را مسدود کند، بنابراين بايد مکررا توسط جراحي خارج گردد. حدود سه هزار مورد اين بيماري ساليانه تشخيص داده مي شود؛ بيش از 3 درصد کودکان خواهند مرد.
ميزان موجودDNAي ويروس پاپيلوم در پوست طبيعي افراد سالم بسيار بالاست. به نظر مي رسد اين عفونت هايHPVي بدون نشانه در اوايل دوران نوزادي به دست آمده اند. گوناگوني زياد انواعHPV در پوست طبيعي ديده مي شود. به نظر مي رسد انتقال از طريق کساني که در تماس نزديک با کودکان هستند صورت مي گيرد ( بين تيپ هاي مشاهده شده در نوزادان و مادرانشان تطابق بالايي وجود دارد]حدود 60 درصد[). در افرادي که ايمني آنها به گونه اي مهار شده ، ميزان بروز زگيل ها و سرطان گردن رحم بالاست. تمام سرطان هاي مرتبط باHPV ها اغلب در افراد مبتلا بهHIV/AIDS رخ مي دهند.
 
Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department